nedjelja, 8. veljače 2015.

Misijska krunica

KAKO MOLITI MISIJSKU KRUNICU?NOVI Online Shop

U molitvi misijske krunice susrećemo Isusa Krista i razmišljamo o događajima našega spasenja. Isus nam je povjerio da tu Radosnu vijest propovijedamo po cijelome svijetu.

Vjerni njegovom poticaju, uključujemo se u djelo Crkve, moleći za naše misionare i misionarke.
Jedan od načina kako da to čine je misijska krunica. Ona potiče molitve za misije, za pravdu i za cijeli svijet.

Zrnca krunice u različitim bojama simboliziraju napore misionara u cijeloj Crkvi na svakom od pet kontinenata. Molimo Isusa, po Mariji
zelena  boja predstavlja Afriku
crvena  Ameriku
bijela   boja Europu
plava    predstavlja Oceaniju
žuta     boja predstavlja Aziju

1. otajstvo
„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodnu pustiti potlačene.“ Lk 4,18
Jedan od najgorih oblika modernog ropstva je trgovanje ljudima. To je sakupljanje, transfer i prodaja slabih i ranjivih ljudi – žena, djece i muškaraca – pomoću različitih načina prijevare i otmice. Držani su u zatočeništvu često u neljudskim uvjetima.
Molimo za žrtve trgovanja i za one koji rade da ih oslobode tog groznog ropstva.
Dok molimo prvo otajstvo prinosimo sve žitelje Afrike i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo.


2. otajstvo
U našem modernom svijetu, mnogi siromašni i potlačeni su emigranti. U Evanđelju se na mnogo mjesta ističe kako je Isus bio stranac gdje god je išao. Luka nam govori kako je Isus rođen u gradu koji nije njegov. „Nije bilo mjesta za njega“ u svratištu pa ga je majka položila u jasle. Isus je bio izbjeglica koji je sa svojom Svetom obitelji pobjegao u Egipat od terora Heroda (Mt 2,14-15). U svom javnom djelovanju išao je od mjesta do mjesta te tako „lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.“ (Mt 8,20) Isus nam govori da prihvatimo strance:“ Jer bijah gladan i nahraniste me, bijah žedan i napojiste me, bijah stranac i prihvatiste me“ (Mt 25,35)
Molimo za 190 milijuna emigranata u našem svijetu danas, da svi oni koji migriraju u potrazi za boljim životom iskuse dobrodošlicu i pravdu u njihovim novim domovinama.
Dok molim drugo otajstvo prinosimo žitelje Amerike i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo.

3. otajstvo
„I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše.“ (Mt 4, 23-24)
Molimo za sve one koji pate zbog bolesti u našim obiteljima, u našim zajednicama, na našem svijetu. Na poseban način molimo za one koji boluju od AIDS-a.
Dok molim treće otajstvo prinosimo žitelje Europe i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo.

4. otajstvo
„Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: ¨Daj mi piti!¨ Kaže mu na to Samarijanka: ¨Kako ti, Židov, išteš piti o mene, Samarijanke?¨ Isus joj odgovori: ¨Kada bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: Daj mi piti!, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.¨ Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Kaže mu žena: ¨Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam¨.“
Mnogi na našem svijetu su i dalje žedni za Radosnom vijesti Kraljevstva nebeskog. Slično, mnogi su i fizički žedni i nemaju dostupa dovoljnoj količini pitke vode. Molimo za njih.
Dok molimo četvrto otajstvo prinosimo žitelje Oceanije i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo.

5. otajstvo
„Vi, dakle, ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!“ (Mt 6,9-11)
Krštenjem smo svi pozvani da budemo misionari, da dijelimo misiju izgradnje Božjeg Kraljevstva. Misionari su poslani u svijet da evangeliziraju i da šire Radosnu vijest. Ne moramo ići po svijetu u druge zemlje da bi radili misijski posao. Postoji „svijet“ oko nas, „svijet“ u našim obiteljima i našim zajednicama gdje treba širiti Evanđelje. Neki, istina u sebi osjećaju misijski poziv koji će ih možda odvesti u daleke zemlje, ali mnogi su pozvani da mudu misionari u svome svakodnevnom životu. Na poseban način u ovom misijskom mjesecu molimo za sve kršćane u cijelom svijetu da rastu u spoznaji kako su i oni krštenjem pozvani da budu misionari i da nastave raditi na izgradnji Kraljevstva Božjeg.
Dok molimo peto otajstvo prinosimo žitelje Azije i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.