nedjelja, 17. lipnja 2012.

Krunica za duše u čistilištu


(Devet dana se moli Krunica sa žalosnim otajstvima.)

Na križ:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen!

Isuse,
to je Tebi za ljubav,
za obraćenje grešnika
i kao naknada za uvrede
koje se nanose svetom i
bezgrešnom Srcu Marijinu!

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi
žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Na prvo zrno:
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Na tri nova zrna:
Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1. Koji neka nam umnoži vjeru.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.
2. Koji neka nam učvrsti ufanje.
3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Potom moli umjesto Slava Ocu:
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
I svjetlost vječna svijetlila njima!
Počivali u miru!
Amen.

I dodaj:
Moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe,
očuvaj nas od paklenoga ognja,
dovedi u raj sve duše,
osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na slijedeće zrno moli:
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.

A potom deset Zdravomarija
Nakon Zdravo Marije nadodaješ zazive prema otajstvu koje moliš.

ŽALOSNA OTAJSTVA
1. Koji se za nas krvlju znojio.
2. Koji je za nas bičevan bio.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
5. Koji je za nas raspet bio.

Prije svake desetice mole se sljedeće molitve:
1. Prije prve desetice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvoj znoj, koji si za nas siromašne grešnike prolio na Maslinskoj gori, smiluj se dušama u čistilištu, oslobodi ih od njihovog straha i gorčine i tješi ih kaležom nebeske utjehe.

2. Prije druge desetice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvoje bolno bičevanje, što si za nas siromašne grešnike trpio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, odstrani od njih bič svoje srdžbe i pokloni im vječno olakšanje.

3. Prije treće desetice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvoje bolno krunjenje što si za nas siromašne grešnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, daj im krunu vječne slave.

4. Prije četvrte desetice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvoje teško nošenje križa što si za nas siromašne grešnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, uzmi im teško breme njihovih trpljenja i vodi ih u vječno veselje.

5. Prije pete desetice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvoje bolno raspeće što si za nas grešnike tako strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, prikloni im svoje sveto lice i dopusti da još danas uniđu u raj.

U nekim predjelima dodaje se još jedna desetica 
Koji neka se smiluje vjernim mrtvima
iza riječi: Blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus...

Na kraju krunice:
Gospodine Isuse Kriste, kroz tvojih svetih pet rana i tvoju svu prolivenu krv, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, posebno našim roditeljiina, rodbini, dušobrižnicima i dobročiniteljima. Iscijeli njihove bolne rane i daj im svoje izbavljenje. Smiluj se u svojoj beskrajnoj ljubavi i (našim) nakanama... i pokloni po zagovoru dragih duša svako uslišanje i pomoć, što te najviše proslavlja i mojoj duši služi na vječni spas. Amen.
Dragi Spasitelju, budi tako dobar, daj da tvoja predragocjena krv teče u čistilište, gdje trpe siromašne duše. Ah, one trpe teško, budi im milostiv. Čuj našu molitvu. Uzmi siromašne duše još danas u nebo. Amen.


LITANIJE ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, SMILUJ NAM SE
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti,Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože!

Sveta Marijo, Majko Božja, MOLI ZA NJIH!
Sveti Mihaele, arkanđele, moli za njih!
Moj sveti anđele čuvaru i svi sveti čuvari, MOLITE ZA NJIH!
Svi zborovi anđela, MOLITE ZA NJIH!
Sveti Ivane Krstitelju, MOLI ZA NJIH!
Sveti Josipe, MOLI ZA NJIH!
Svi sveti patrijarsi i proroci, MOLITE ZA NJIH!
Sveti Petre i Pavle,  
Svi sveti apostoli i evanđelisti,  
Svi sveti mučenici,  
Sveti Grgure i Augustine,  
Svi sveti nauČitelji, pape i ispovjedaoci,  
Svi sveti redovnici i pustinjaci,  

Sveta Mariji Magdaleno, MOLI ZA NJIH!
Sveta Katarino, sveta Barbaro, sveta  
Uršulo,sa svim djevicama, MOLITE ZA NJIH!
Sveta Majko Ano i sve svete udovice, MOLITE ZA NJIH!  
Svi ljubezni sveci Božji, MOLITE ZA NJIH!  
Budi im milosrdan, Gospodine!  
Ne kazni ih, Gospodine!  

Od njihovih muka, OSLOBODI IH ISUSE   
Po svom utjelovljenju i rođenju,  
Po svom preslatkom imenu,  
Po svom beskrajnom milosrđu,
Po svojoj blagosti i ustrpljivosti,
Po krštenju i svetom postu svojem,
Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim,
Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem,
Po teškom križnom putu i razapeću svojem
Po presvetim ranama svojim,
Po božanskoj Krvi svojoj,
Po pogrdnoj smrti svojoj na križu,
Po bolovima božanskoga Srca svoga,
Po bolovima Marije, svoje predrage Majke,
Po uskrsnuću svojem,
Po uzašašću svojem
Po poslanju Duha Svetoga,
Na slavu Božanskoga Srca svoga,
Po zaslugama i zagovoru Marijinu,
Po zagovoru svetih andela,
Po molitvi vjernika,

MI grešnici, TEBE MOLIMO USLIŠI NAS
Da dušama u čistilištu oprostiš,
Da im milostivo olakšaš kazne,
Da ih iz čistilišnih muka izbaviš,
Da im u susret pošalješ njihove svete anđele,
Da 1h svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš,
Da im dopustiš da Te gledaju licem u lice,
Da im vječni mir podijeliš,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti im, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!
Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!

Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih pokojnih vjernika iz njihovih muka; neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao!
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
I svjetlost vječna svijetlila njima!


(Antifona): Ako gledaš na bezakonja, Gospodine,
Gospodine, tko će opstati?

Sv.: Od vrata paklenih
Svi: Izbavi, Gospodine duše njihove!

Sv.: Gospodine,usliši molitvu moju!
Svi: I vapaj moj k Tebi da dođe!

Sv.: Gospodin s vama!
Svi: I s duhom Tvojim!

Iz dubine vapijem k Tebi, Gospodine,
Gospodine, usliši glas moj!
Nek slušaju uši Tvoje, glas molitve moje!
Ako gledaš na bezakonja, Gospodine,
Gospodine, tko će opstati?
No u Tebe je oproštenje i radi zakona Tvoga čekam Tebe, Gospodine.
Čeka duša moja riječ Njegovu, ufa se duša moja u Gospodina.
Od straže jutarnje sve do noći se ufa Izrael u Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe, i obilno je u Njega otkupljenje.
I on će otkupiti Izraela od svih bezakonja njegovih.

Pomolimo se! 
Bože oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju, molimo blagost Tvoju,
da braći, rođacima i dobrotvorima našega zbora, koji su preminuli s ovoga svijeta,
po zagovoru blažene Marije, vazda Djevice, i svih svetaca Tvojih,
dopustiš da dođu u zajednicu vječnog blaženstva!

Bože, Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernih, udijeli dušama slugu i službenica svojih oproštenje i otpuštenje svih grijeha, da oproštenje koje su vazda željele pobožnim molitvama postignu!
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova!

Svi: Amen!
Sv.: Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
Svi: I svjetlost viečna svijetlila njiima!
Sv.: Počivali u miru!
Svi: Amen!Nema komentara:

Objavi komentar